اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

PSWC 2020 Virtual Promotion
(تاریخ : سه شنبه 1399/6/11 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : چهارشنبه 1399/6/5 )
FIP Virtual 2020 promotion
(تاریخ : پنجشنبه 1399/5/23 )
دستورالعمل های کووید 19
تاریخ نگارش : شنبه 1399/1/30


                      خلاصه دستورالعمل های کووید 19

             تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی داروسازی

          ترجمه و نگارش: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 2

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 3

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 4

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 5

 

 

بازدید : 737 نفر